Góc nhìn Phật tử

Vạn vật từ chân như ta trả về lại cho chân như

Thứ sáu, 09/02/2024 09:00

Vạn vật từ chân như ta trả về lại cho chân như/ Thì chân như sẽ trả về cho ta sự bình an/ Thì chân như sẽ trả về cho ta cõi lòng thênh thang...

92948603_917585845340084_3536601759449350144_n

Tôi đưa hai tay nắm giữ con đường mây

Mây tan thành từng mảng

Tôi không thể giữ được con đường mây

Mà chỉ một mảnh đường mây

Mảnh đường mây cũng bắt đầu tan

Tôi không giữ được gì cả dù một mảnh mây, một sợi mây, một giọt mây

Tất cả hoá hư vô

Nắm giữ là hành động dại khờ

Đường mây cũng giống như bất cứ hiện hữu nào

Điều hoá thành hư vô

Ngay cả vì sao kia cũng thế

Vậy ngay từ đầu chẳng cần phải nắm giữ

Vạn vật từ chân như ta trả về lại cho chân như

Thì chân như sẽ trả về cho ta sự bình an

Thì chân như sẽ trả về cho ta cõi lòng thênh thang

Tinh cầu sẽ hoá thành địa đàng

Trần gian chính là miền tịnh độ chẳng phải nhọc lòng cầu về Tây Phương

Mỗi bông hoa, mỗi tia nắng hoá hiện yêu thương

Ngày đêm, sanh tử thị hiện thuyết pháp về vô thường, vô ngã và niết bàn.

loading...