Chân dung từ bi

Vì sao nhiều Phật tử tin rằng Ấn Quang Đại sư là hoá thân của Đại Thế Chí Bồ Tát?

Thứ sáu, 24/01/2024 01:50

Để biết được lý do tại sao phải bắt đầu từ câu chuyện mà Tuyên Hóa Thượng Nhân đã kể về Ấn Quang Đại Sư.

Audio

Hoà thượng Tuyên Hóa kể về Ngài như sau:

“…Tôi nhớ tới chuyện của Ngài Ấn Quang đại sư, Ngài ngồi niệm Phật rồi thị tịch tại núi Linh Nham ở Tô Châu, khi hỏa thiêu thì dùng gỗ chiên đàn để thiêu di thể. Lúc đó, người tham dự chẳng biết là bao nhiêu. Từ trên núi xuống dưới chân núi khoảng ba dặm, mà đầy rẫy mọi người đều đến đưa đám.

Sau khi thiêu xong thì lượm được rất nhiều xá lợi năm màu. Ngài Ấn Quang chẳng những dụng công tu hành, mà còn tinh thông kinh điển. Ngài tu ở trên núi Phổ Ðà mười tám năm. Trong thời gian đó, Ngài chuyên tâm duyệt đọc Ðại Tạng Kinh.

Khi duyệt đọc thì ngồi ngay thẳng, cung kính cầm quyển kinh. Khi vào nhà cầu thời cởi y áo giày dép, thay đổi áo khác giày khác để vào. Trở ra thì mặc vào lại. Vì cung kính như thế, cho nên đã khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì chuyên môn niệm ‘’Nam Mô A Di Ðà Phật,’’ sáu chữ hồng danh. Về sau thành lập đạo tràng ở trên núi Linh Nham ở Tô Châu, đề xướng pháp môn niệm Phật, pháp môn này rất dễ tu trì.

Ngài Ấn Quang Đại Sư là vị Tu sĩ Phật giáo thành tâm siêng năng ngồi niệm Phật mỗi ngày. Khi ngài qua đời, lúc lễ hỏa thiêu thì có rất nhiều người đến tham dự, đông đến nỗi không thể đếm hết được. Đoàn người đến tham dự lễ hỏa táng Ấn Quang Đại Sư hôm đó, kéo dài từ đỉnh xuống đến tận chân núi, độ tầm khoảng 3 dặm. Sau khi lễ hỏa táng được hoàn tất, thì bỗng có mầu nhiệm lạ, trên bầu trời phát ra 5 màu ánh sáng ngũ sắc. Vài vị đệ tử đang gom tro cốt của ngài thì phát hiện được rất nhiều xá lợi đủ các màu sắc.

Điều đó thể hiện được con đường tu hành của Ngài đã chánh quả, là người làm chứng cho những điều Phật dạy là đúng.

Cũng có một câu chuyện kể rằng, Ấn Quang Đại Sư đi đến thành phố Thượng Hải xa hoa để đi giảng dạy, trên các báo đăng lên tin tức của Ngài, khuyên mọi người đến nghe Kinh để tăng công đức. Nhờ thế mà rất đông những tín đồ Phật tử đến tham dự, lễ nghi uy nghiêm và rất tôn kính.

Tôn dung Ấn Quang Đại sư.

Tôn dung Ấn Quang Đại sư.

Lúc đó bỗng có một vị nữ Cư sĩ nói lại rằng: “Tôi đã được một người mặc áo giáp màu vàng trong giấc ngủ đêm qua, ngài ấy đã nói với tôi rằng, con hãy đến Thượng Hải ngay, để được nghe Bồ Tát Đại Thế Chí giảng Kinh”. Sáng hôm sau khi cô thức giấc, ngay lập tức cô đã đến Thượng Hải, tìm gặp và nói chuyện trực tiếp với Ấn Quang Đại Sư.

Cô nữ Cư sĩ đó cũng đã thắc mắc, ngài Ấn Quang Đại Sư có đúng là vị Bồ Tát Đại Thế Chí hay không, và cô đã kể lại câu chuyện trong giấc ngủ đêm qua. Lúc đó Ngài Ấn Quang Đại Sư đáp lại: “Sự việc này, con biết, ta biết, con đừng nói cho ai hay biết”. Vị nữ Cư sĩ đã giữ bí mật này đến khi ngài Ấn Quang Đại Sư viên tịch, cô mới nói cho mọi người hay biết.

Chính vì vậy nhiều người mới coi Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát.

loading...