Góc nhìn Phật tử

“Cơm, áo, gạo, tiền” cần phải kiếm, nhưng đừng quên học đạo

Thứ ba, 23/01/2024 09:00

Một đời đã được thân người, thì ta phải biết "trân quý nhân duyên phúc lành" này. Hãy dùng cái thân này làm những việc hữu ích nhất.

50078580_806676569683158_8703819227561197568_n

"Cơm, áo, gạo, tiền" ta cần phải kiếm. Nhưng đừng quên học đạo. Cơm áo chỉ nuôi thân này mấy chục năm thôi, nhưng đạo sẽ nuôi dưỡng Pháp thân, Huệ mạng, cho chúng ta cái thân trường viễn.

Cho nên dẫu có đói, nhưng có đạo mà tu, thì vẫn cứu được thân này không chỉ trong đời này, mà còn cứu được muôn kiếp sau nữa.

Còn nếu không có đạo, chỉ ăn cho no, không lo tu hành, không học đạo thì chúng ta nuôi thân này cũng chỉ khoảng bảy mươi đến tám mươi năm mà thôi. Nhưng khi chết rồi, thì muôn vạn kiếp đoạ lạc làm súc sinh, ngạ quỷ, và ở nơi địa ngục chịu khổ vô cùng tận.

Cho nên một đời đã được thân người, thì ta phải biết "trân quý nhân duyên phúc lành" này. Hãy dùng cái thân này làm những việc hữu ích nhất.

Việc hữu ích nhất đó không gì bằng việc phát tâm Bồ Đề, niệm phật vãng sanh Tây Phương, quay lại cứu độ chúng sinh và tinh tấn tu hành đúng theo lời Phật dạy. Đó mới là điều quý báu nhất. 

Được thân người, được nghe Phật Pháp hãy quyết chí vượt thoát sinh tử

loading...